top of page

Handelsbetingelser

Virksomhedsoplysninger

Navn: StylePrint ApS
Adresse: Thoravej 21
Postnr. & by: 2400 København NV

Land: Danmark

CVR. nr.: 43978837
Tlf. nr.: +45 52 79 79 79

E-mail: email@styleprint.dk

Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler vedr. https://www.styleprint.dk/, CVR-nummer 43978837, indenfor salg og levering af serviceydelser i form af print på vægge og salg af udstyr til erhverv, (B2B).

Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med StylePrint´s tilbud, ordrebekræftelse og/eller faktura det samlede aftalegrundlag for StylePrint´s salg og levering af serviceydelser til den respektive kunde. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til StylePrint udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Serviceydelse

De serviceydelser, som StylePrint sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

Kunden skal give StylePrint adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

StylePrint er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Garanti

Når du køber VægPrint hos StylePrint er du i gode hænder. Vi vil give dig en god oplevelse i dit køb, både før, under og efter dit køb. Den veganske og ISO-certificeret blæk er også UV-bestandig og bevarer farveægtheden i 12+ år indendørs og 2+ år udendørs. Til ekstreme miljøer kan en klar lak eller en UV-belægning påføres for at forbedre modstandskraften og blandt andet forlænge farveægtheden ved udendørs til mere end 5 år. Takket være den UV-hærdede blæk er billeder også øjeblikkeligt ridse- og slidbestandige når VægPrinteren printer på væggen.

StylePrint garantere, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i acceptabelt tidsrum efter leveringen. 

StylePrint´s garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (1) almindelig slitage, (2) brug i strid med StylePrint´s instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (3) afhjælpning eller ændring udført af andre end StylePrint, eller (4) andre forhold, som StylePrint er uden ansvar for.

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til StylePrint. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til StylePrint, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give StylePrint de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som StylePrint anmoder om.

Inden rimelig tid efter at StylePrint har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler StylePrint kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

Betaling & Pris

StylePrint ApS modtager betaling med bankoverførsel.

VægPrint beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.

wallPen E2 beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms. 


Hjemmesiden bruger DKK - Danske kroner som valuta til prissætning.
 

Prisen for serviceydelserne følger virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor StylePrint bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Kørsel i forbindelse med udførelsen af serviceydelserne er med i prisen.

Kunden vil modtage en faktura til dækning for aftalen, som sendes ud til kunden efter kontrakten er underskrevet eller et e-mail tilbud er godkendt.

Kunden betaler når ydelsen er udført med straksoverførsel til StylePrint´s bankkonto. Ved større projekter kan der aftales, at fremsende faktura, som skal betales for serviceydelserne inden den angivne udløbsfrist på fremsendte faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

​Kunden har som udgangspunkt 8 dages betalingsfrist.

Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som StylePrint er uden ansvar for, har StylePrint ret til rente af det forfaldne beløb på 2,60 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Ved overskridelse af betalingsfristen fremsendes kontoudtog til kunden, på kontoudtoget fremgår en sidste frist for betaling og herefter pålægges administrationsgebyr på 100 kr. pr. rykker.

Immaterielle rettigheder

StylePrint er ikke ansvarlig for leverede serviceydelser mulig krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang StylePrint måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelser krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden holde StylePrint skadesløs, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Levering

Leveringstiden aftales med kunden.

Hvis StylePrint forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer StylePrint kunden om dette og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til StylePrint. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til StylePrint, kan den ikke senere gøres gældende.

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret, efter kontrakten er underskrevet eller et e-mail tilbud er godkendt.

VægPrint er specialfremstillet til kunden.

wallPen E2 er solgt til virksomhed, (B2B).

Reklamation

Der er som udgangspunkt ingen reklamationsret, efter servicen er udført herunder VægPrintet er printet på væggen og er godkendt af kunden.
 

Reklamationen frafalder desuden ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Så snart VægPrintet er godkendt af kunden, er ordren udført. Ønsker kunden ændret nye ting efter endelig godkendelse, vil der blive pålagt et gebyr for de ønsket nye ændringer. Kunden kan efterspørge et uforpligtende tilbud fra StylePrint, på de ønsket nye tilføjelser.


I tilfælde af mangler, bedes kunden angive og forlangende vise, hvori manglen består.

wallPen E2, reservedele og blæk:

Køber skal straks efter leverancens modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det aftalte. Såfremt køber mener, at der er mangler ved de leverede varer, må reklamation fremsættes omgående. Såfremt køber kan godtgøre, at varen ikke er i besiddelse af de angivne egenskaber ved levering, er StylePrint ApS forpligtet til at udbedre manglen.

Sælger er ikke ansvarlig for følgeskader, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance eller andre direkte eller indirekte tab. Sælgers erstatningsansvar kan ikke overstige fakturaprisen eksklusiv moms for den del af leverancen, der er mangler ved.

Indsigelse fra privat forbruger

Indsigelser og klager over produkter kan sendes til:

Navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35
Post nr. & by: 2500 Valby

Land: Danmark
Hjemmeside: www.forbrug.dk

Ved indsigelse og klage skal StylePrint´s e-mail angives: email@styleprint.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

Force majeure

StylePrint er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for StylePrint´s kontrol, og som StylePrint ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder osv.

Kunde- & Persondatapolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere servicen og varen til dig.

Cookies
På https://www.styleprint.dk/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer.

Gældende lov og værneting

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved retten i København.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til, at ændre disse handelsbetingelser til enhver tid. Ændringer og præciseringer træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen på hjemmesiden. 

bottom of page